Selecteer een pagina

ANBI-gegevens

Stichting Life Community Church staat geregistreerd als ANBI. Giften zijn daarom aftrekbaar van de belasting.

Algemeen

Adres: Laan van Blotinghe 2B, 2282 NJ, Rijswijk
Email: info@lifecc.nl
IBAN rekeningnummer: NL 96 INGB 0005 8312 90 t.n.v. St. Life Community Church, te Rijswijk
Kvk inschrijving: 52932885
RSIN nummer: 850671668
Btw nummer: niet van toepassing
Fiscaal nummer: niet van toepassing.

Doelstelling, beleidsplan en kerkactiviteiten

Het doel van Stichting Life Community Church is de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus zoals dit vermeld staat in de Bijbel.

Om dit doel te bereiken hebben we via wettelijke middelen diverse activiteiten georganiseerd zoals:

  • Het houden bijeenkomsten op zondagen en andere dagen/avonden
  • Het houden van bijbelstudies
  • Het houden van gebedsavonden
  • Het houden van kinderwerk en jeugdwerk
  • Het houden van Evangelisatiewerk en het ondersteunen armen & wezen

Bestuur

Het bestuur van St. Life Community Church bestaat uit:

  • Voorzitter: H.T.S.E Siem
  • Bestuurder: M.F.C.S. Lim
  • Penningmeester: T.L. Bhe

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen beloning of vergoeding voor de werkzaamheden.

Jaarverslag en financiën

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016